"> ');
AKUT PLACERING - DIREKT KONTAKT 010-209 85 10

Ring för placering 010-209 85 10

Skyddat boende för heders- och familjevåldsutsatta

Vi erbjuder skyddat boende, stöd, utredning, familjebehandling och en väg framåt

Vi möter kvinnor och barn som utsatts för våld och isolerats från samhället

Vi kan våldets mekanismer och har den erfarenhet som krävs

Biller står för erfarenhet och kompetens

Vi kan familjevåld och vi vet vad som fungerar för att leva ett liv fritt från våld. Genom vårt gedigna och målinriktade arbete stöttar och hjälper vi till med målbilder och identitetsskapande. Vi ger er den lilla verksamheten med stor flexibilitet och anpassning till ert behov. 

Vi förstår våldets mekanismer

Vår långa erfarenhet och djupa kompetens leder till trygga och säkra placeringar. Vi kombinerar kunskap om våldets orsaker och konsekvenser med kunskap om det skydd, det stöd och de insatser som krävs för att möta en utsatt familj i kris.Vi har gedigen expertis särskilt när det kommer till Hedersrelaterat våld

Vårt mål - tryggt och normalt framtida liv

Biller Skyddat Boende har en väl etablerad process för att ge den utsatta familjen den egna förmågan och de yttre förutsättningarna för en genomtänkt nystart. Verksamheten arbetar med den komplexa helhet som familjevåld innebär. Vi utvecklar den personliga förmågan kring bland annat strategier för skydd, ett stärkt föräldraskap och en etablering i det svenska samhället. Likaså tillvaratar vi det skydd och stöd som lagstiftningen och samhället kan erbjuda efter en placering.

Vi erbjuder bra rådgivning och utbildning

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver stöd i ett ärende. 

Vi erbjuder rådgivning och utbildning kring hedersrelaterat våld och vilka insatser som krävs i olika situationer.

För placerande socialtjänsthandläggare erbjuds gratis rådgivning och utbildning. 

 

skyddat boende, hedersrelaterat våld, misshandel i nära relationer,  hedersrelaterat våld och förtryck, vad är hedersvåld, skyddat boende kvinnor,kvinnor och våld, mäns våld mot kvinnor, kvinnors våld mot män, varför förekommer hedersvåld, våld i samkönade relationer, nära relation, våld i hemmet, våld mot män, skyddat boende hedersrelaterat våld, mäns våld mot kvinnor i nära relationer, psykiskt våld i nära relationer, våld mot kvinnor i nära relationer, skyddat boende för kvinnor och barn, våld i nära relationer  barn , våld mot kvinnor

skyddat boende, hedersrelaterat våld, misshandel i nära relationer,  hedersrelaterat våld och förtryck, vad är hedersvåld, skyddat boende kvinnor,kvinnor och våld, mäns våld mot kvinnor, kvinnors våld mot män, varför förekommer hedersvåld, våld i samkönade relationer, nära relation, våld i hemmet, våld mot män, skyddat boende hedersrelaterat våld, mäns våld mot kvinnor i nära relationer, psykiskt våld i nära relationer, våld mot kvinnor i nära relationer, skyddat boende för kvinnor och barn, våld i nära relationer  barn , våld mot kvinnor,misshandel i nära relationer 

Close Menu

Den huvudsakliga målgruppen som kommer till oss är;

    • Kvinnor med barn utsatta för våld utifrån en hederskontext
    • Kvinnor, med eller utan barn utsatta för våld i nära relation
  •  
Barn är alla som är under 18 år. Vi har möjlighet att ta emot män som har skyddsbehov hos oss också. Detta sker med föregående matchning för att säkerställa allas upplevda trygghet.