"> ');
AKUT PLACERING - DIREKT KONTAKT 010-209 85 10

Ring för placering 010-209 85 10

Bemanning och personalens kompetens

Bemanning

Behovet av personal med kompetens och erfarenhet för en som är utsatt för våld i nära relation är högst individuell. Genom åren har vi försökt bemanna dygnet runt samt del av dygn exklusive natt. Det som fungerat bäst utifrån behovet av att få vara obevakad samt integritetsskyddet för den enskilde är att vara flexibel. Därav har valet kommit till att ha en personaltillgänglighet dygnet runt samt på plats vid behov. Detta gäller oavsett vilken tid på dygnet behovet uppstår. Grundbemanning är fast enligt nedan. Bemanning på boendet är i grunden att vi har personal med adekvat kunskap på plats varje måndag till lördag. Oavsett om det är storhelg eller inte. Telefonjour finns tillgänglig dygnet runt för att kunna möta behovet av stöd för de som bor hos oss.

Grundemanning varje vecka (oavsett helgdagar):

  • Måndag – Fredag :   8-17
  • Lördag: 9-15

Vid behov och i början av placering kan vi sätta in extra personal vid andra tider.

På socialtjänstens uppdrag kan personal vara på plats dygnets alla timmar.

Personalens kompetens i våld i nära relation

Kännedom om hur lagen arbetar för de våldsutsatta är också viktig att ha för att rätt stöd och hjälp ska kunna erbjudas. Vår personal är väl navigerade i rättssystemet kring behoven för den våldsutsatta. 

Vi har goda rutiner både i praktik och skrift. Dessa skapa en tydlighet i vad som ska ske i en viss given situation. Det utesluter inte flexibilitet i arbetet med den enskilde. Flexibilitet är ett måste för att kunna ge en effektfull insats. Däremot skapar det en mer rättssäker hantering av den enskildes situation, särskilt i perioder av arbetstoppar.

Close Menu