"> ');
AKUT PLACERING - DIREKT KONTAKT +46725620303

Ring för placering 072-5620303

Boende

Framtida boende

På Biller får den skyddsbehövande stöd i att hitta en långsiktig boendelösning.

Egen bostad är en av de viktigaste faktorerna för att skapa stabilitet i livet. För den som är utsatt för trauma måste vardagen i möjlig mån bli förutsägbar. Att ha ett tryggt boende skapar förutsägbarhet och trygghet. 

 

Utslussboende

Vid långa placeringar kan vi i viss mån erbjuda utslussboende i en av våra lägenheter. Det bidrar till en högre grad av förutsägbarhet och stabilitet än ett tillfälligt boenden som t.ex. ett 2:a handskontrakt (något som vi inte alls rekommenderar för en positiv utveckling). 

 

I väntan på en egen lägenhet för den våldsutsatta är ett utslussboende de närmaste stabilitet som vi kan komma. Under placeringstiden arbetar vi fortsatt med att skapa en meningsfull vardag med stabilisatorer som sysselsättning, skola och/eller förskola. Till vårt utslussboende ingår boendestöd. Boendestöd går inte att välja bort men det ska individanpassas.

Vi känner till lagstiftningen och vet vilka rättigheter den våldsutsatta har. Under pågående placering är vi behjälpliga i ansökan av bostad samt även ansökan om insatser i annan kommun enligt vistelsebegreppet. Handledning erbjuds till placerande socialtjänst när det kommer till ansökan om överflytt av ärende.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu