"> ');
AKUT PLACERING - DIREKT KONTAKT +46725620303

Ring för placering 072-5620303

Boendet

Små kollektiva enheter är ett signum för Biller Skyddat Boende. Det ska vara trivsamt, konfliktfritt och individuellt att bo i kollektiv som våldsutsatt. Våldsutsattheten för med sig tvingande val och ett av valen står mellan fortsatt våldsutsatthet eller kollektivt boende. För att öka känslan av samhörighet samt minska tillfällen till konflikter och isolering är små enheter framför stora enheter eller enskilt boende viktigt.  Isolering är vår största fiende. 

När man bor hos oss får man eget rum. Egen kyl och egen frys. Gemensamhetsutrymmen som tvättstuga, kök, lekrum och vardagsrum delas av tre familjer. Det är två rum per toalett, givetvis är rum och toaletter låsbara liksom kylskåp och frys. 

Skyddat boende

Funktionsnedsättning

För den som lever med funktionsnedsättning är konsekvenserna för våldsutsatthet än mer påtagliga. En person i behov av stöd av andra för sin livsföring betraktas som en särskilt utsatt grupp. För dem erbjuder vi också skyddat boende. 

Verksamhetslokalerna är anpassade för personer som kan ha vis nedsatt rörlighet samt personer med lindrig utvecklingsstörning eller begåvningshandikapp. Den med nedsatt rörelseförmåga måste däremot kunna förflytta sig själva. Mindre förändringar i inne-miljön sker vid behov för att öka tillgängligheten. Givetvis bereds även plats för assistent eller kontaktperson vid behov. Under förutsättning att skyddet hålls intakt. Kontaktpersoner kan ordnas via vår försorg under placeringstiden. 

Det finns en hög flexibilitet för ett trivsamt och ändamålsenligt skyddat boende. 

Barnvänlig miljö

Vi har skapat en barnvänlig miljö med små enheter och tillgång till lekrum och trädgård att leka i. Det är nära naturen. 

Tonåringar har olika behov och därav använder vi den flexibla möjligheten att skapa förutsättningar för sysselsättning utifrån varje tonårings intresseområde.

Skola och förskola finns i närområdet. Vi har ett bra samarbete med förskola och skola, särskilt kring inskrivning och säkerhetsplaner.

Vårt skyddade boende har en hemtrevlig miljö med frånvaro av institutionskänsla. Eftersom det ska upplevas som ett hem hålls standarden god och miljön fräsch.

Close Menu