"> ');
AKUT PLACERING - DIREKT KONTAKT +46725620303

Ring för placering 072-5620303

Detta får du

insatser som stärker

Patriark Riskbedömning, Sarah V3 riskbedömning, Sarah riskbedömning. Hot- och riskbedömning

Inga dolda avgifter eller kostnader tillkommer på dygnskostnaden. Endast avtalsreglerade eller på annat sätt överenskomna kostander debiteras.

Vi hjälper till med kontantdisponering och andra utlägg.

Hot- och riskbedömningar är ett måste för den enskilde för att vi ska kunna avgöra vilka åtgärder som krävs för ett tryggt liv. därför ingår dessa i dygnskostnaden.

Barn kan vara i behov av trappan-samtal när de upplevt eller bevittnat våld. givetvis erbjuds detta till barn som uppfattas kunna tillgodogöra sig samtalen.

Ibland ordnar vi ombyteskläder fram till ekonomiskt bistånd kommit igång eller bankkonton blivit tryggade. 

Alla familjer har ett egenhushåll. Alla lagar sin egen mat.

Vi har också gemensamma aktiviteter tillsammans och fokus ligger på sammanhållning och familjeaktiviteter, det kan vara en dag i lekparken, gemensam matlagning samt bak. Men även andra aktiviteter sker, helt utifrån vad vi tillsammans med de som bor hos oss kommer fram till.  

Tillkommande kostnader

När vi disponerar pengar tar vi ut en självkostnad för uttagsavgiften som faktureras kommunen. Vi debiterar även en självkostnad för tolksamtal.
Vid utredning samt familjebehandling sker också enskild kostnad. 

Alla extra kostnader debiteras i samråd med socialtjänsten. 

Du kan läsa mer om Trappan här

Navigation

Close Menu

Trappan-samtal

För att ge barn stöd i att hantera de trauman som de bevittnat eller varit utsatta för kan vi erbjuda Rädda barnens samtalsmodell Trappan. Barn som bevittnat eller upplevt våld i hemmet lider hög risk att utveckla psykisk eller fysisk ohälsa om de inte får ett adekvat stöd av förälder eller andra vuxna i dess omgivning. Trappan-modellen är utvecklad på initiativ av Rädda Barnen för att barn som behöver särskilt stöd att bearbeta de upplevelser de har ska kunna få de resurser som behövs.