"> ');
AKUT PLACERING - DIREKT KONTAKT +46725620303

Ring för placering 072-5620303

Etablerade kontakter

Etablerade kontakter

Vi har en tydlig rutin kring etablerade kontakter för att den som bor hos oss ska ha god kontroll på sina egna kontakter. Det handlar om myndighetskontakter som BuP, vuxenpsyk, habilitering eller andra instanser. Syftet med rutinen är att skapa rätt stöd för den skyddsbehövande. När vi skapar förutsägbarhet tillsammans sträcker sig stödet kring etablerade kontakter givetvis över en flytt till annan kommun. Vi är med i  hela processen.

Myndighetskontakter är en viktig del i skapandet av en trygg framtid. För den våldsutsatta är det inte ovanligt att utveckla av posttraumatisk stress. Inte heller är det ovanligt att de som har PTSD också har av neuropsykiatriska funktionshinder. Exempel kan vara ADHD eller autism. Visste du att närmare 80 % av dem som utvecklar PTSD, har någon form av neuropsykiatriska funktionshinder. 

Close Menu