"> ');
AKUT PLACERING - DIREKT KONTAKT +46725620303

Ring för placering 072-5620303

Identiiera förövare

Förmåga att identifiera förövare

Vi ger familjemedlemmar som bor hos oss förutsättningar för att undvika framtida våldsamma relationer. Vårt mål är att den som avflyttar från oss ska kunna välja bort våldsamma relationer genom att känna till vilka risker som finns. Därför ska tillräcklig kunskap och resurser att kunna identifiera en potentiell våldsutövare ha byggts upp.

Vi samtalar enskilt och i grupp om motivatorer och riskfaktorer till våld. Samtalen kretsar också kring hur man som våldsutsatt kan ta sig ur en relation som inte är sund. Syftet är att en tidigare våldsutsatt inte ska bli en pinne i statistiken som den utsatta som fortsatt hamnar i utsatthet. Nyckeln är att känna till just motivatorer och riskfaktorer 

Vårt mål är att bryta mönster.

Close Menu