"> ');
AKUT PLACERING - DIREKT KONTAKT +46725620303

Ring för placering 072-5620303

Försörjning/ADL/Utbildning/medborgarkunskap/Språk

Biller hjälper till med integrationen, utvecklingen av språket, samhällskunskapen och det vardagliga saker som behöver fungera i livet. 

Ofta påverkas det vardagliga livet av det våld man varit utsatt för. Det kan yttra sig i sjukskrivning och arbetslöshet. Men också oförmåga att ta hand om sig i de mest grundläggande delarna som mat och hygien. Det kan också innebära att personen har skulder, behöver lära sig språket och få en ökad integrering i samhället, att bygga en ny identitet. Medborgarkunskap och utbildning är viktiga faktorer för att lyckas skapa sig ett liv utan våld. Det är också receptet till att stärka sin position på arbetsmarknaden.

Försörjning och utbildning

Hos oss får den våldsutsatta tid till återhämtning samt kunskap kring våld och vilka konsekvenser det för med sig. Livet stannar inte upp när man bor på skyddat boende. Därför måste allt fungera. Vi är behjälpliga i att hitta lösningar för att den egna försörjning ska fungera, på kort sikt genom att introducera och vara behjälpliga i att ansöka om bistånd till försörjning. På lång sikt genom att arbeta för fortsatt utbildning och/eller annan etablering på arbetsmarknaden. Vi är även behjälpliga i vägledning kring skuldsanering. 

ADL

Stöd i vardagen, att få det alldagliga att fungerar är något vi arbetar med varje dag. Den kognitiva förmågan kan vara nedsatt på grund av de trauma som man utsätt för. Många gånger är det reversibelt. Men det är inte alltid så, vidare tar det olika lång tid att klara livet på egen hand. Vi är behjälpliga i ADL-träning där det finns behov. Det är i allt från egenekonomi, till hygien och att ta hand om ett hem.

Medborgarkunskap/Språk

Vi hjälper till i kontakten med myndigheter. Men kunskapen behöver finnas för framtiden. Därför utbildar vi de som kommer till oss i de grundläggande funktioner som de behöver känna till i samhället. 

Att klara sig själv i samhället är svårt när man inte har kunskap om hur samhället fungerar. Det komplicerar det ytterligare när man inte heller förstår det språk som talas. Det är viktigt för att bygga ett liv utan våld att man inte är beroende sin förövare. Därför behöver dessa kunskaper ofta grundas under vistelsen hos oss.  

Close Menu