"> ');
AKUT PLACERING - DIREKT KONTAKT +46725620303

Ring för placering 072-5620303

fungerande överflytt

Fungerande överflytt

Vi är behjälpliga i kontakten med myndigheter för en fungerande överflytt. När det är dags för en skyddsbehövande att gå vidare till eget boende är vi med i processen. Personalen är delaktiga i att skapa kontakt med den nya kommunen för en fungerande överflytt till ny kommun. Vi delger den skyddsbehövande den kunskap som behövs för att hantera det nya ärendet på bästa sätt. Vi handleder den placerande kommunen i överflytt av ärende och annat som bitvis kan vara krångligt för handläggaren. 

Vistelsebegreppet är något vi kan, liksom ansökan i annan kommun samt överflytt av ärende.

En fungerande överflytt är beroende av många faktorer för att det ska bli bra. Om denna del fallerar kan det bidra till svåra konsekvenser för den enskilde med risk för en återgång till våldsutövaren. Det kan ske eftersom det kan te sig enklare och mer välbekant. Det är något som vi vill förhindra .

Close Menu