"> ');
AKUT PLACERING - DIREKT KONTAKT 010-209 85 10

Ring för placering 010-209 85 10

Fungerande skolgång

Fungerande skolgång

Vi arbetar mycket mot skolan, både grundskola och vuxenutbildningen. Utbildning en faktor vi måste ta fasta på eftersom en fungerande skola är en process till att bli fri från våld. En fungerande skolgång för barnen ger mer tid till föräldrarna att bearbeta sina upplevelser samt bygga det framtida livet. 

Skolan bidrar till ökat välmående och psykiskt välmående.  Alla barn har rätt att gå i skola och det är något vi ser att alla barn också mår mycket bra av. 

Under pågående placering försöker vi i den mån förutsättningar finns, skapa tillfällen till skolgång för både barn och vuxna. Förutsättningar som ibland kan saknas är en långsiktig planering eller ett tydligt uppdrag från placerande socialtjänst. Vi har ett nära samarbete med både förskola, grundskola och SFI. Med förskolan i närområdet har vi arbetat fram en säkerhetsplan för barnen som kommer till oss. Handledning erbjuds även förskolepersonal i särskilda situationer som rör våra barn.

För dem som det blivit dags att flytta från oss är vi behjälpliga i att etablera kontakt med viktiga kontaktpersoner på den nya platsen för boende. Kontakten kan gälla kan vara hyresvärd, socialtjänst, läkarkontakter och givetvis förskola/skola. Tydligheten är viktig för att övergången till den nya kommunen ska bli så smidig som möjligt.

Stabiliteten i vardagen ökar också både för föräldrar och barn när det finns en fungerande skolgång. Ofta är de som kommer till oss utsatta för trauman som ger konsekvenser i det vardagliga livet. Dessa konsekvenser kan bland annat vara förlorat föräldramandat. Skolgång frilägger tid till att arbeta med förälderns förutsättningar att vara förälder. Vuxna som behöver stärkas i språket börjar ofta studera via SFI och vardagsmiljön stimulerar till att använda språket i vardagen.

 

Close Menu