"> ');
AKUT PLACERING - DIREKT KONTAKT 010-209 85 10

Ring för placering 010-209 85 10

Skydd, stöd och trivsel

Yttre skydd

Biller hjälper den våldsutsatta att skapa ett yttre skydd. Det innehåller bland annat skyddad identitet (… läs mer)

Personligt skydd

När du placerar hos oss erbjuder du också den skyddsbehövande en träning i att tänka säkerhet utifrån personliga förutsättningar (… läs mer)

Professionella riskbedömningar

Vi använder oss av strukturerade professionella riksbedömningar för att på bästa sätt bygga skyddet runt en våldsutsatt (… läs mer)

Ökar vålmående

Tillsammans med och för den våldsutsatta skapar vi mål i livet. Fokus ligger på den egna personen. Vi lägger mycket tid på att bygga upp identiteten igen (… läs mer)

Detta får du

Vi erbjuder en kompetent personalgrupp med fokus på det relationsskapande arbetet. Hög flexibilitet kommer med den lilla verksamheten. Varje insats individanpassas (…läs mer)

Trivsamt boende

Vi erbjuder litet kollektivt boende för att minska konfliktsituationer och stress för de boende. Men fräscha boenderum och gemensamhetsutrymmen som ger en hemmakänsla är det trivsamt trots den svåra situation som alla befinner sig i (… läs mer)

Bemanning och personalens kompetens

Bemanningen på boendet är i grunden att vi har personal på plats varje måndag till lördag, oavsett storhelg eller inte. Vi har telefonjour (… läs mer)

Close Menu