"> ');
AKUT PLACERING - DIREKT KONTAKT +46725620303

Ring för placering 072-5620303

våldets mekanismer

Personligt skydd

För att klara av livet i samhället behövs en förberedelse som bygger på den enskildes kunskap om det egna skyddet. Vid första tanken är det enkelt att ta bort det som kan röja en persons vistelse. Vi tar inte bort telefoner eller andra privata ägodelar. IVO är tydliga, det strider både mot lagen samt den frivillighet som krävs för att avkrävandet ska kunna ske. 

Vårt arbete har stort fokus på personsäkerheten, det egna skyddet samt internetanvändandet.

Redan dag ett påbörjas denna kunskapsbyggande process. På grund av det effektiva arbetet kring det egna skyddet är det mycket sällan en person som vistas eller har vistats hos oss röjer sig. Målet för samtliga personer vi möter är att de ska kunna leva i samhället och klara av att skydda sig trots den moderna teknik som vi möter dagligen.

Vi bygger även löpande kunskap kring risksignaler i valet av framtida partner. Genom samtal både enskilt och i grupp diskuterar vi olika tankar och funderingar. Vi synliggör riskfaktorer som talar för en ökad risk för våldsutsatthet samt pratar om strategier för att undvika våldssituationer.

Close Menu