"> ');
AKUT PLACERING - DIREKT KONTAKT +46725620303
stabilitet

Ring för placering 072-5620303

Psykiskt välmående

På Biller Skyddat Boende värnar vi den enskildes behov av stimulans och rekreation. 

Vi stöttar den våldsutsatta i upprättande av mål, utvecklande av intressen för rekreation samt behovet av att samtala om våldsupplevelser. Vi är med i skapandet och stärkandet av den egna identiteten. 

Vi har strukturerade samt “här-och-nu”-samtal. Behövs mer stöd har vi även KBT-inriktade samtal till stöd för att skapa stabilitet. För dem som behöver har vi gott samarbetet med primärvården och därigenom finns möjlighet till psykoterapeut. Vid behov kan vi även använda oss av samtalsstöd på annat språk än svenska. 

Vi har ett bra samarbete med psykologverksamhet för utredning av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Målet är att uppnå stabilitet och normalitet i vardagen.

Close Menu