"> ');
AKUT PLACERING - DIREKT KONTAKT +46725620303
Sarah hot och riskbedömning
Patriark hot och riskbedömning

Ring för placering 072-5620303

Professionella hot- och riskbedömningar

Alla som kommer till oss genomgår en intervju särskilt anpassad till grundproblematiken i det våld de är utsatta för. 

Vi använder oss av strukturerade och evidensbaserade hot- och riksbedömningsverktygen Sarah och PATRIARK som är grundade i den senaste forskningen. 

Vid förfrågan skickas sammanställning av bedömningen till socialtjänsten. Bedömningarna sker alltid löpande under placeringstiden.

Vid förändringar, t.ex. nya rutiner eller risk för röjande av vistelse genomför alltid en professionell bedömning för att värdera riskerna för ytterligare våldsutsatthet i den nya situationen. 

Du kan läsa mer om Sarah, PATRIARK här

Close Menu

Sarah

Partnervåld är ett stort samhällsproblem där våldet som regel är repetitivt och gränsöverskridande till sin natur. Såväl polis som sociala myndigheter, frivilliga organisationer och andra aktörer i rättskedjan behöver verktyg för att bedöma risker och hot på ett adekvat sätt. Det är av vikt att de verktyg som använda är strukturerade samt har evidens, d.v.s. att det finns en samlad kunskap utifrån forskning. Sarah är ett bedömningsverktyg som uppfyller de krav som behövs för att så nära som möjligt kunna göra en riskbedömning för de våldsutsatta. Sarah används till att bedöma risker i partnervåld. Sarah får aldrig användas för att bedöma risker för hedersvåld.

Patriark

Partnervåld är ett stort samhällsproblem där våldet som regel är repetitivt och gränsöverskridande till sin natur. Såväl polis som sociala myndigheter, frivilliga organisationer och andra aktörer i rättskedjan behöver verktyg för att bedöma risker och hot på ett adekvat sätt. Det är av vikt att de verktyg som använda är strukturerade samt har evidens, d.v.s. att det finns en samlad kunskap utifrån forskning. PATRIARK är ett bedömningsverktyg som uppfyller de krav som behövs för att så nära som möjligt kunna göra en riskbedömning för de våldsutsatta. PATRIARK används till att bedöma risker för hedersvåld. PATRIARK får aldrig användas för att bedöma risker för partnervåld.