"> ');
AKUT PLACERING - DIREKT KONTAKT +46725620303

Ring för placering 072-5620303

Skyddad/ny identitet

Skyddad/ny identitet

På Biller skyddat boende har alla skyddade personuppgifter. Det är en förutsättning för att kunna bo hos oss utifrån skyddsaspekten. Om man inte har skyddade uppgifter när man kommer är det någon vi hjälper till med att ordna. 

I vissa fall innebär det att den våldsutsatta helt behöver släppa sin tidigare personliga identitet och bygga en ny. Det gäller främst när det kommer till kollektivt våld. 

Särskilt svårt är det för  en person t.ex. utsatt för hedersvåld som helt måste bryta med tidigare nätverk eftersom den sociala kontakten kan vara skillnad mellan liv och död. Det är en mycket viktig och pågående process under hela placeringstiden.

Close Menu