"> ');
AKUT PLACERING - DIREKT KONTAKT 010-209 85 10

Ring för placering 010-209 85 10

föräldraskap

Stärkt föräldraskap

Vi erbjuder både föräldrastöd och familjebehandling. Ofta möter vi föräldrar som har förlorat sitt föräldramandat och behöver stöd i att återerövra det.  Föräldraskap är svårt som det är, utan inslag av våld i vardagen. Behov av stöd kan vara beroende av orken att vara en stabil och vägledande förälder, men det kan också handla om andra saker som t.ex. en rubbad hierarki, förlorat föräldramandat eller oförmåga på grund av trauma.

Reproduktion av våld

Vi vill bryta reproduceringen av våldsutövande och våldsutsatt mellan generationer. Det är i föräldraskapet arbetet börjar. För ett långsiktigt arbete är Biller det bästa valet. Det är genom att stärka dem med bristande föräldraskap som är utsatta för våld som reproduktionen kan brytas. Genom att ge kunskap om våldets konsekvenser samt visa nya strategier kan vi stoppa det sociala arvet. Det är att avskamma svårigheter och oförmågor som uppstår i kölvattnet av våldet som är nyckeln. Vi gör våldet och konsekvenserna av våldet talbart.

Close Menu