"> ');
AKUT PLACERING - DIREKT KONTAKT 010-209 85 10

Ring för placering 072-5620303

Personlig förmåga

Stärkt i föräldraskapet

Vi ger de föräldrar som bor hos oss stöd i föräldraskapet. Det har ofta fått sig en törn och föräldern förlorat auktoritet när det förekommit våld i hemmet (… läs mer) 

Förmåga att identifiera förövare

Vårt mål är att den som avflyttar från oss inte ska fastna i våldsamma relationer. Kunskapen ska finnas för livslång frid  (… läs mer)

Strategier för skydd

Handlingsstrategier lever i vårt arbete med den våldsutsatta. Den som bor hos oss har alltid med sig en skyddsplan som uppdateras vid förändringar.  (… läs mer)

Försörjning/ADL/utbildning/medborgarkunskap/språk

Ofta påverkas det vardagliga livet också av det våld en person varit utsatt för. Det kan yttra sig i sjukskrivning, arbetslöshet  och oförmåga (… läs mer)

Yttre förutsättningar

Fungerande överflytt

En fungerande vardag är viktigt för de som bor hos oss. Därför är Biller med hela vägen till nytt boende  (… läs mer)

Särskilda behov – etablerade kontakter

På Biller möter vi dem i behov av kontakt med myndigheter såsom sjukvård, rättsväsende m. fl. Vi är med hela vägen i etablerandet av nödvändiga kontakter (… läs mer)  

Fungerande skolgång

Hos Biller prioriterar vi en normal vardag för barnen. Det är därför alla barn har möjlighet till kommunal förskola och skola (… läs mer)

Skyddad/ny identitet

När du placerar en skyddsbehövande hos oss hjälper vi till med sekretessmarkering och alternativa livsberättelser för maximalt skydd(… läs mer)

Boende

Biller arbetar högintensivt med att hitta stöd i långsiktigt boende. Det för att den våldsutsatta ska leva ett liv utanför beroendeställning (… läs mer)
Close Menu