"> ');
AKUT PLACERING - DIREKT KONTAKT 010-209 85 10

Ring för placering 010-209 85 10

Gratis utbildning

”Lär dig definiera våld i nära relation”

Vill du delta i en gratis utbildning för att få bättre kunskap om våld i nära relation?
Vill du utveckla dina kunskaper om våld i nära relation för att med kompetens kunna definiera våldet?
I en introduktion kommer du få kunskap för att:
 Definiera våld
• Slå hål på myter om våld i nära relation
• Känna till omfattningen av våld
Du kommer utifrån aktuell forskning få en nyanserad bild av våldet som sker i nära relation. Efter avslutad kurs ska du kunna definiera våldet när du möter det.

19 maj 2020. Sarah, kl. 9-16, Eskilstuna, Kungsgatan 10 (prel)

 

För din kompetensutveckling erbjuder vi utbildning i Sarah. Partnervåld är ett stort samhällsproblem där våldet som regel är repetitivt och gränsöverskridande till sin natur. Såväl polis som sociala myndigheter, frivilliga organisationer och andra aktörer i rättskedjan behöver verktyg för att bedöma risker och hot på ett adekvat sätt. Det är av vikt att de verktyg som använda är strukturerade samt har evidens, d.v.s. att det finns en samlad kunskap utifrån forskning. Sarah är ett bedömningsverktyg som uppfyller de krav som behövs för att så nära som möjligt kunna göra en riskbedömning för de våldsutsatta. Sarah används till att bedöma risker i partnervåld. 

Pris 4995 kr inkl. litteratur och lunch

Maila anmälan till: annelie@billerskyddat.se

ange namn, vilken utbidlning samt fakturaadress. 

 

20 maj 2020. PATRIARK, kl. 9-16, Eskilstuna, Kungsgatan 10 (prel)

 

För din kompetensutveckling erbjuder vi utbildning i Patriark. Partnervåld är ett stort samhällsproblem där våldet som regel är repetitivt och gränsöverskridande till sin natur. Såväl polis som sociala myndigheter, frivilliga organisationer och andra aktörer i rättskedjan behöver verktyg för att bedöma risker och hot på ett adekvat sätt. Det är av vikt att de verktyg som använda är strukturerade samt har evidens, d.v.s. att det finns en samlad kunskap utifrån forskning. PATRIARK är ett bedömningsverktyg som uppfyller de krav som behövs för att så nära som möjligt kunna göra en riskbedömning för de våldsutsatta. PATRIARK används till att bedöma risker för hedersvåld.

Pris 4995 kr inkl. litteratur och lunch

Maila anmälan till: annelie@billerskyddat.se

ange namn, vilken utbidlning samt fakturaadress. 

30 April 2020, Hedersvåld inkl. finsk/romsk kultur kl. 9-12 (återkommer om plats)

Att vara utsatt för hedersvåld innebär en särskild utsatthet. Kunskapen kring våldet som används och de strukturer som styr våldsutövande är ofta knapp. Den kollektivistiska kulturen är inte bara av ondo, därav är det också svårt att helt separera från sitt kollektiv. Det behövs mycket och rätt kunskap hos professionen om de mekanismer som ligger bakom våldet för att ge rätt skydd och stöd. Inom varje kollektiv råder även olika kulturer. Här går vi igenom hederskultur på generell nivå samt gör en inblick i finsk/romsk patriarkal kultur. 

                                                                         PRIS 1995 kr

Maila anmälan till: annelie@billerskyddat.se

ange namn, vilken utbildning samt fakturaadress

Close Menu