"> ');
AKUT PLACERING - DIREKT KONTAKT +46725620303

Ring för placering 072-5620303

yttre skydd

När du placerar hos oss på Biller, ger du den våldsutsatta en unik möjlighet till kunskap om yttre skydd. 

Verksamhetslokaler

Våra verksamhetslokaler som erbjuder en god utblick över omgivningarna för att öka känslan av trygghet hos den enskilde. För dem som istället har behov av insynsskydd finns även den möjligheten.  Fönstren är av skyddsglas, de har en ökad hållbarhet men är inte skottsäkra. Vi har kameraövervakning mot entré och fasad enligt datainspektionens riktlinjer.

I ett yttre skydd ingår också att adressen är skyddad och all postgång går via skatteverkets förmedlingsuppdrag eller via socialtjänsten till vår postbox. Ingen förutom behörig person känner till den faktiska adressen. Det är endast socialtjänstens handläggare som kan komma att besöka boendet. Andra aktörer hänvisas till verksamhetens externa kontor. Vid alla tolksamtal används telefontolk och vi har den utrustning som krävs för säkra samtal. 

Alla klienter har sekretessmarkering, det får de hjälp med omgående vid placering om de inte redan har det vid ankomst.

Yttre skydd för den enskilde

Den skyddsbehövande får omgående hjälp med ansökan om sekretessmarkering. 

Vårt mål är att en skyddsbehövande som flyttar från oss kan hantera världen utanför utifrån en säkerhetsaspekt. De får hjälp med återställande av mobiltelefon för att undanröja eventuella trojanbaserade platsangivelser. Det är enligt IVO inte tillåtet att avkräva en skyddsbehövande dennes mobiltelefon, inte ens vid medgivande. 

Därför utbildar vi också i mobil och internetbaserad säkerhet jämte arbetet med säkerhetsplaner för barn och vuxna. 

Ring gärna för mer information

Close Menu